• slider image 742
  • slider image 744
  • slider image 745
  • slider image 746
  • slider image 747
:::
公告 輔導佩 - 輔導室 | 2023-04-21 | 點閱數: 169

112學年度永福國小音樂資優資源班考生考試順序表

節奏測驗與音感測驗】P.1

考試項目

節奏測驗→音感測驗

4/23

()

 12 11213012

 13 11213013

 14 11213014

 15 11213015

 16 11213016

 17 11213017

 18 11213018

 19 11213019

 20 11213020

 21 11215001 (四升五)

 22 11215002(四升五)

 

112學年度永福國小音樂資優資源班考生考試順序表

節奏測驗與音感測驗】P.2

考試項目

節奏測驗→音感測驗

4/23

()

 1 11213001

 2 11213002

 3 11213003

 4 11213004

 5 11213005

 6 11213006

 7 11213007

 8 11213008

 9 11213009

 10 11213010

 11 11213011

 

112學年度永福國小音樂資優資源班考生考試順序表

演奏能力】P.1

考試項目

節奏測驗→音感測驗

4/23

()

 1 11213001

 2 11213002

 3 11213003

 4 11213004

 5 11213005

 6 11213006

 7 11213007

 8 11213008

 9 11213009

 10 11213010

 11 11213011

112學年度永福國小音樂資優資源班考生考試順序表

演奏能力】P.2

考試項目

節奏測驗→音感測驗

4/23

()

 12 11213012

 13 11213013

 14 11213014

 15 11213015

 16 11213016

 17 11213017

 18 11213018

 19 11213019

 20 11213020

 21 11215001 (四升五)

 22 11215002(四升五)

Copyright © 臺南市永福國小 All Rights Reserved.